Poder conciliar vida escolar i vida personal

/
47 views

Actualment dins l’ensenyament de Secundària a Catalunya hi ha diferències en els horaris escolars. La majoria de les escoles públiques fan horari reduït, acabant la seva jornada a les 14h, mentre que la majoria d’escoles concertades finalitzen a les 17h la seva jornada. A La Salle Premià després d’anar a menjar es fan 2 h més d’aprenentatge, de 15h a 17h, i cada cop són més les veus que creuen que allargar tan la jornada escolar, especialment a Secundària, no equival a tenir un millor aprenentatge.

El rendiment durant la tarda no és el mateix que durant el matí. L’alumnat arribat a les 15h adormit, en ple procès de digestió, i això dificulta la concentració i l’atenció a l’aula. A més, tampoc resulta molt sa que tots i totes els alumnes estiguin tantes hores asseguts/des a un a cadira…

Sortir a les 17h dificulta el fet de fer deures i estudiar a casa

Sortir a les 17h a més, complica el fet de fer deures i estudiar a casa, si tot això s‘ha de compaginar, a més, amb extrescolars i tenir temps per estar amb la família. Acabar a les 14:30h, en canvi, permet tenir dos hores i 30 minuts per fer tot allò que tens pendent i poder després tenir temps de lleure per descansar i fer el que vulguis.

Sabem que hi ha pares que fins la tarda no acaben de treballar, i per tant, que prefereixen que les classes acabin a les 17h cada dia però també es cert que haurien de vetllar per l’interès del seu fill o filla, abans que per l’interès propi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

close

El més recent