la.salle.premia.foto.estudiants

La memorització no hauria de ser protagonista

78 views

En general, per aconseguir una feina ben pagada i segura, has d’estudiar per tenir una sèrie de títols al teu currículum. Normalment, com més títols, més diners pots potencialment adquirir en un futur laboral. A Espanya, el sistema educatiu obligatori es divideix en primària i secundària. Després, pots optar per un cicle formatiu, un grau superior, un batxillerat per després accedir a la universitat… Tot això està molt bé, però … Per què ho fem? És a dir, està bé estudiar, però el que fem és aprendre, o només memoritzar per després oblidar? Hi ha molta gent que té mil títols i sembla que de res li serveixen, llavors … Què és el que falla?

Rànquing de qualitat del sistema educatiu (any 2019)

Es dóna més importància a la coneixença dels continguts d’un tema que a la iniciativa dels alumnes en investigar o argumentar

Fallen moltes coses, però una de les més importants, és la tècnica d’aprenentatge. La veritat és que, almenys en aquest país, hem d’estudiar obligatòriament durant molt de temps. Es dóna més importància a la coneixença dels continguts d’un tema que a la iniciativa dels alumnes en investigar o argumentar per aprendre a utilitzar aquests coneixements en el futur.

Està clar que un dels motius pels quals el sistema educatiu espanyol no dóna els resultats esperats, és per la forma d’avaluar als alumnes. En la majoria d’assignatures, el professor/a explica, els/les estudiants escoltem i fem exercicis i després a memoritzar tota la teoria per a després vomitar-la a l’examen i així obtenir un número que determina si hem après o no.

Santa Coloma de Gramenet promueve la reutilización de libros de texto

Aquest mètode no és efectiu, ja que, per exemple, els alumnes amb problemes en retenir informació, se senten exclosos o pensen que no són prou intel·ligents. Hi ha altres formes d’aprendre per tal que els alumnes assoleixin el seu màxim potencial.

Fer projectes, classes i activitats on els estudiants hagin d’investigar, dialogar i argumentar, aportarien, a banda de coneixements, aptituds com la comunicació, la reflexió, la iniciativa, donant l’oportunitat als estudiants de desenvolupar-se en altres aspectes.

Si només es potencia la memorització, no tenim l’oportunitat de desenvolupar-nos en altres aspectes.

Els alumnes hem de tenir oportunitats per posar en pràctica la iniciativa personal, l’autodisciplina i la responsabilitat, per gestionar riscos i afrontar desafiaments. Per així demostrar els seus coneixements. Memoritzar és positiu, però el problema és que el nostre cervell no és capaç de retenir tota la informació. Per això, l’acabem oblidant.

Si només es potencia la memorització, no tenim l’oportunitat de desenvolupar-nos en altres aspectes.

Fet per: Sergio Pachón, Carla Cañete, Pol Espinal, Moussab Wouddah i Blanca García.

close

El més recent