Els joves i la pressió social

55 views

Segons una enquesta feta a diferents alumnes de La Salle Premià de Mar la pressió social pot conduir a realitzar actes perjudicials per a la salut

Avui en dia, els i les joves lluitem per a ser acceptats en aquesta societat, i per a això, patim dia a dia, la pressió social que es fa palesa en molts àmbits del nostre dia a dia. Des de les xarxes socials a la vida dins i fora de l’escola.

Hem volgut fer una entrevista als alumnes de l’ESO de la Salle Premià en la qual ens hem volgut fixar sobretot en el que fan habitualment i en si són conscients de patir pressió social en el seu dia a dia. Hem realitzat una enquesta de 6 preguntes amb les quals podem assabentar-nos, anònimament, d’una petita part de la vida d’aquests alumnes.

Una gran part de la població jove utilitza el mòbil una gran quantitat d’hores el dia, sovint més de 4.
La pressió social influeix de mala manera als joves d’avui en dia i els fa fer coses que potser no farien si no fós per la pressió social.
També veiem que gairebé ningú fuma per fer-se l’interessant, encara que hi ha una part que ho fa tot i que sigui a vegades.
Amb el resultat que hem obtingut, ens alegrem que hagi sigut així, ja que cada jove hauria de vestir com ell/a es senti identificat i no per el que diu la gent.
Hem observat que aproximadament la mateixa quantitat de persones a les quals els afecten els comentaris negatius son les mateixes que a les que no.
La majoria ha posat que no però creiem que no és dolent investigar, encara que, potser no es la edat adecuada.

Les dates de l’enquesta mostren com la majoria dels joves de l’escola, tenen bastanta addició al mòbil, ja que acostumen a estar connectats una mitjana de més de 5 hores al dia. A més a més, també hem pogut veure que actualment, un baix percentatge, utilitza aplicacions per a buscar una relació.

D’altra banda, ens hem assabentat de que avui en dia els joves patim molta pressió social per part de tothom i per aquesta, podem arribar a fer coses perjudicials per a la nostra salut.

Fet per: María Damians, Mar Sabí, Maria Altamirano, Nora Duran i Mireia Ramírez.

close

El més recent