Temes tabú: adolescents i menstruació

40 views

Preguntem a alumnes de La Salle Premià sobre un tema del que encara, avui en dia, costa parlar-ne obertament

Tot i els progressos viscuts en les últimes dècades, en la nostra societat encara hi ha alguns temes de què costa parlar obertament. La menstruació és un d’ells. Especialment entre adults i fent gran, però també entre els adolescents.

Per saber quins coneixements posseeixen els i les alumnes de Secundària sobre aquest tema, hem preguntat a dos alumnes de cada curs de La Salle Premià, un noi i una noia de 12 a 16 anys, per saber si realment coneixen tot el que envolta el món de la menstruació i si en parlen d’ella obertament entre amics i amigues i a casa.

Del vídeo en podem extreure que la majoria de noies sí que coneixen tot el que envolta la menstruació i en parlen més obertament, però tot i això, les menors de 13 anys estan poc informades sobre aquest tema. Els nois, en general, no en saben gaire, i tampoc son conscients de la importància d’estar-ne ben informats.

Escrit per: Raquel Castells, Miquel Cisa, Julia Fayos, Gerard Iriarte i Heyang Yuan

close

El més recent