La Salle Premià de Mar, una escola amb un nivell superior al de la mitjana

53 views

Aquesta observació es desprén dels resultats de les proves de Competències Bàsiques a tots els alumnes de Primària i Secundària de totes les escoles i instituts de Catalunya

Les competències bàsiques són unes proves anuals realitzades pel Departament d’Ensenyament i que es realitzen durant el mes de març a totes les escoles i instituts de Catalunya. Aquestes proves, realitzades a la mateixa escola, es fan des els anys 80, i serveixen per establir uns barems sobre com està funcionant el sistema educatiu.

D’aquesta manera, permeten veure els resultats a nivell individual dels alumnes de l’escola i també col·lectiu. Així, mostren si els nens i joves tenen un desenvolupament escolar i han assolit una sèrie de coneixements bàsics, lògics i de sentit comú. A més, serveixen per veure i estudiar com evoluciona l’ensenyament en les escoles amb el pas del temps, i respecte a altres centres educatius, i saber quins en son els punts febles de l’ensenyament per potenciar-los els anys pròxims.

Aquest any, pel tema de la Covid-19, la prova de Competències Bàsiques s’ha celebrat una mica diferent respecte altres anys, respectant les mesures de seguretat i amb mascareta obligatòria, però presencialment com sempre s’ha fet, no n’hi ha hagut cap inconvenient en aquest sentit, ni cap limitació en les proves.

Les matèries o proves tractades en aquestes competències a 4t d’ESO en són Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques i Ciències-Tecnologia.

Desafortunadament, el Departament d’Educació manté les dades generals d’aquestes proves ocultes, ja que son d’ordre intern i només les poden gestionar els centres, però no poden ser difoses. Tot i això, ens han dit es que els resultats són bons. Són els alumnes qui han de conèixer com estan ells respecte els alumnes de Catalunya, dada que tenen, per extreure les seves pròpies conclusions, i millorar en els punts que siguin necessaris.

Els resultats són bons

Joan Barnich, Cap d’Estudis de La Salle Premià

Tot i això, hem fet un petit estudi intern entre algunes notes individuals d’alguns alumnes, i estem per sobre de la mitja en català, castellà i la prova cientificotècnica, i lleugerament per sobre en matemàtiques i anglès.

Fet per: Pablo Quirós, Oriol Fibla, Carles Arrufat, Alexander Macià.

close

El més recent