Sembla ser que tot continua

Després d’una dura pandèmia, l’alumnat i el professorat han tornat a les aules amb incertesa però molt entusiasme Després de 6 mesos l’alumnat i el professorat, retornen als centres educatius, amb molta