Nou entorn, nova vida

Betty Becker és alemanya però porta 14 anys resident al Maresme T’imagines arribar de sobte a un nou país amb una nova cultura, nous costums, noves llengües i haver de començar tot des

Sembla ser que tot continua

Després d’una dura pandèmia, l’alumnat i el professorat han tornat a les aules amb incertesa però molt entusiasme Després de 6 mesos l’alumnat i el professorat retornen als centres educatius amb molta

Cómo realizar una entrevista

La entrevista es uno de los géneros periodísticos que se caracteriza por ser una conversación entre el periodista y una o más personas. También encontramos otros géneros en los que la conversación es importante, como serían la noticia y el reportaje. Normalmente, esta

Periodisme de guerra per rescatar el món

Els reporters de guerra es juguen la vida per explicar els conflictes i evitar que caiguin en l’oblit Sergi Cabeza és periodista i ha treballat per a diferents diaris i agències d’Espanya i