Els adolescents de La Salle Premià es declaren “addictes” a la tecnologia

En una enquesta realitzada a alumnes de La Salle Premià, aquests i aquestes asseguren que mirar el mòbil és el primer que fan abans d’anar a dormir i només despertar-se

Firmat per Elsa Caballero

Adolescents i xarxes socials. Aquestes dues paraules des de fa uns anys van de la mà i generen controvèrsia en la nostra societat. Són les xarxes socials positives per als adolescents? Se n’ha de limitar el seu ús? Serveixen per alguna cosa? La majoria d’adults creuen que aquestes poden ser nocives per al creixement intel·lectual i psicològic dels més joves, però també volem saber que en pensen sobre el tema els afectats: els joves de la Secundària, d’entre 12 i 15 anys.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quants anys tens?. Nombre de respostes: 6 respostes.

Tots els alumnes que hem entrevistat tenen 12, 14 i 15 anys de edat

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Tens mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

La majoria de alumnes que hem entrevistat ja tenen mòbil excepte una petita minoria que han votat que no en tenen, que són alguns alumnes de 12 anys

Els i les adolescents acostumen a tenir mòbil a partir dels 11 anys

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Des de quina edat tens mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta el 33,3 % dels alumnes han votat que tenen mòbil des de els 11/12 anys i des de els 13/14 anys, aquestes respostes han sigut diferents però estan igualades i també el 16,7% dels alumnes  han votat que tenen el mòbil des de menys de els 10 anys  i l’altre 16,7%  ha votat que encara no tenen, aquest 16,7% són alguns dels alumnes de 12 anys, amb aquestes dades arribem a la conclusió de que generalment els nens i nenes comencen a tenir mòbil entre els 11 i 14.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quines xarxes socials tens?. Nombre de respostes: 6 respostes.

Aquí tenim una gràfica en la que es pot veure que les aplicacions que tots tenen en comú són Tik Tok i Instagram, la segona més votada es WhatsApp i després hi ha una minoria que tenen Snapchat i Discord. Per últim telegram i twiter que són les menys votades. Amb aquestes dades podem arribar a la conclusió que les aplicacions més virals són Tik Tok i Instagram.

Tik Tok és l’aplicació on els i les adolescents passen més temps

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quina és l’aplicació en la que passes més temps?. Nombre de respostes: 6 respostes.

L’aplicació més votada ha estat Tik Tok. El 50% han votat que es l’aplicació en la que passen més temps, després tenim amb un 33% Instagram, la segona més votada i amb un 16,7% Whatsapp la resta de aplicacions (Snapchat, telegram, twiter i discord) no han sigut votades. Gràcies a aquestes dades podem arribar a la conclusió que l’aplicació en la que els adolescents passen més temps és Tik Tok.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan temps passes majoritàriament amb el mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta el 66,7% dels alumnes passen més de 3 hores amb el mòbil, el 16,7% passen entre 1 o 2 hores i l’altre 16,7% passen tres hores o més o menys. La majoria de alumnes passen més de 3 hores per dia així que això equival a 21 hores sense contar les hores extres que l’utilitzen al cap de setmana.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan esmorzes, dines o sopes estàs amb el mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta podem veure que el 66,7% dels alumnes quan esmorzen, dinen o sopen no estan amb el mòbil i l’altre 33,3% sí ho estan. La majoria no utilitzen el mòbil en els àpats i això es una cosa molt bona ja que si no l’estan utilitzant estan interactuant més amb la família o amb les persones que mengen amb ells, en canvi els altres que si l’utilitzen no estan pendent de les persones que mengen amb ells.

El 66,7% dels adolescents miren el mòbil abans d’anar a dormir i només despertar-se

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan et despertes el primer que fas es mirar el mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

El 66,7% dels alumnes cada cop que es desperten el primer que fan es mirar el mòbil i l’altre 33,3% no. En conclusió la majoria de adolescents utilitzen el mòbil al despertar-se i això els fa perdre temps i alguns per culpa de això es poden retardar.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan te'n vas a dormir et poses amb el mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta podem veure que la majoria dels adolescents ( el 66,7% ) abans de anar-se a dormir es posen amb el mòbil cosa que en molts nois i noies causa insomni i dificultats per anar-se a dormir també provoca anar-se a dormir més tard de l’hora que es tindria q anar-se a dormir. L’altre 33,3% dels adolescents no l’utilitzen abans de anar-se a dormir.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Prefereixes parlar per el mòbil o cara a cara?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta podem veure que el 100% de la alumnes prefereixen parlar cara a cara en contes de a través del mòbil amb això podem arribar a la conclusió de que encara que els adolescents en general utilitzin molt el mòbil i les noves tecnologies segueixen preferint el contacte físic i parlar-se cara cara.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Creus que pots aguantar un dia sencer sense mòbil?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta podem veure que el 66,7% dels alumnes no aguantarien un dia sencer sense el mòbil, això significa que tenen una certa dependència al mòbil, l’altre 33,3% han posat que si que podrien estar sense el mòbil.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan arribes a un lloc el primer que fas es demanar la clau del wifi?. Nombre de respostes: 6 respostes.

Aquí es veu com un 33.3% de les persones que han contestat aquesta pregunta demana el wifi només arribar a un lloc el 50% a contestat que no es lo primer que fa i un 16.7% a vegades quan arriba si el demana amb això podem veure que esta equilibrat.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Has utilitzat el mòbil a clase?. Nombre de respostes: 6 respostes.

Aquí es veu com el 66.7% ha utilitzat el mòbil a classe I el 33.3% de les persones no aquets números no son gaire bons comparats amb altres resultats. Amb aquestes dades podem arribar a la conclusió que el 66,7% de alumnes han agafat el mòbil en algun moment, és a dir que en algun moment han desatès o han deixat de estar atents per agafar el mòbil.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Creus que els adolescents estan enganxats al mòbil/ordinador/play etc?. Nombre de respostes: 6 respostes.

En aquesta pregunta podem veure que tots comparteixen el pensament de que avui en dia els adolescents estan enganxats a l’ordinador/mòbil/play etc.

Redactor junior