Les dones i l’acció climàtica

La participació igualitària de la dona en les solucions basades en la natura generen més beneficis per al medi ambient i les persones

Firmat per Mònica Ballesteros, Dani Comas, Elsa Caballero, David Jiménez i Ian Monfil Odena

El canvi climàtic impacte de manera desigual a homes i dones, i la participació i les solucions són diferents depenent del gènere. Un diagnòstic de situació, fet per l’Institut de la Dona, indiquen que en general, les dones estan més conscienciades i són més actives en la protecció del medi ambient, i que el 61% es considera responsable del canvi climàtic davant del 47% de els homes. Per això, les veus han de ser escoltades.

Glòria Asare Adu, es la fundadora de Global Bamboo Products, és de Ghana, on la demanda de llenya i carbó vegetal suposa el 70% de la pèrdua forestal anual del país. Va decidir crear la seva pròpia empresa de fabricació d’articles, briquetes i carbó vegetal d’aquest material. Ha empoderat a dones rurals ghaneses visibilitzant-les a les seves comunitats com a promotores d’un desenvolupament econòmic inclusiu i resilient.


Zulfa Hassan, va fundar Mtangawanda Women’s Association, on compta amb unes 30 dones que treballen en la restauració de manglars, la plantació directa de propàguls i el trasplantament d’arbres cultivats a vivers, en zones degradades.Zulfa, a través d’una SBN, ha empoderat altres dones, n’ha millorat la qualitat de vida, i està protegint el seu entorn dels efectes del canvi climàtic ajudant a la captura de diòxid de carboni, reduint els riscos d’inundació, o restaurant la biodiversitat d’aquests ecosistemes. 

Les SBN, permeten restaurar i conservar el medi natural, generar beneficis socials i econòmics, fomentar la igualtat. Això genera un millor repartiment de la riquesa, una economia  més sostenible i una societat més justa i conscienciada amb el nostre medi ambient. En definitiva, són una eina per a l’acció climàtica, la justícia social i la igualtat de gènere.