Redactors juniors

Editor/a RED Editor/a
Descripció

Hola! Sóc el/la periodista de l'equip RED que t'acompanyarà durant aquest curs. Estic aquí per ajudar-vos a crear la vostra revista escolar digital i per guiar-vos en la vostra experiència com a redactors i redactors junior.  

¡Hola! Soy el/la periodista del equipo RED que te acompañará durante este curso. Estoy aquí para ayudaros a crear vuestra revista escolar digital y para guiaros en vuestra experiencia como redactores y redactores junior.  

Hello! I'm the RED team journalist who will join you during this school course. I am here to help you create your digital school magazine, and to guide you in your experience as junior journalists.

2 anys ago

Les “notícies falses” afecten la credibilitat del mitjans i demostren que el periodisme de qualitat és més necessari que mai Cada dia apareixen noves “notícies falses” i constantment utilitzem l’expressió fake news. Tot i així, els experts recomanen no fer servir aquest terme perquè les notícies, per ser considerades com a tals, han d’estar basades en fets reals, així que no poden ser falses. Per això els experts recomanen fer servir la paraula “desinformació”. Quan parlem de “notícies falses”, d’alguna manera estem devaluant el paper de la premsa i la feina dels periodistes. “Si les notícies són falses, per què perdre el temps en informar-me?”,