Redactors juniors

Iker Bertomeu
Descripció
Hola em dic Iker tinc 15 anys i estudio a La Salle Premià. Les meves aficions son jugar a basquet i fer musica. Porto a La Salle des de els 3 anys i ara estic en l’últim curs, 4t de la ESO. Hola me llamo Iker tengo 15 años y estudio en La Salle Premià. Mis aficiones son jugar a baloncesto y hacer música. Llevo en La Salle desde los 3 años y ahora estoy en el último curso, 4º de la ESO. Hello, my name is Iker, I am 15 years old and I study at La Salle Premià. My hobbies are playing basketball and making music. I have been in La Salle since I was 3 years old and now I am in the last year, 4th of ESO.
Sorry, Iker Bertomeu has not made any blog posts yet.