Redactors juniors

Guillem Padrós Pijuan
Descripció
Hola, em dic Guillem Padrós Pijuan. Tinc 14 anys i vaig néixer l’1 de Novembre de l’any 2006 a Barcelona. Actualment estic fent 4 ESO a la Salle Premià De Mar i visc a 10 minuts caminant. Una de las coses que m’agrada molt es tant fer entrevistes orals com passar-les a escrit. Trobo que és el millor gènere periodístic, ja que de practicar-lo tant l’any passat, ara no puc parar de fer-ne. També sóc àrbitre de futbol federat i m’agrada molt el futbol en general. Apart de el futbol real, sóc partidari del futbol en línia com el FIFA 22. Hola, mi nombre es Guillem Padrós Pijuan. Tengo 14 años y nací el 1 de Noviembre de 2006 en Barcelona. Actualmente estoy haciendo 4 E.S.O en la Salle Premià De Mar y vivo a 10 minutos andando. Una de las cosas que me gusta mucho tanto hacer es entrevistas orales como pasarlas a escrito. Encuentro que es el mejor género periodístico, ya que de practicarlo tanto el año pasado, ahora no puedo parar de hacer. También soy árbitro de fútbol federado y me gusta mucho el fútbol en general. Aparte del fútbol real, soy partidario del fútbol en línea como el FIFA 22. Hello, my name is Guillem Padrós Pijuan. I’m 14 years old and I was born on November 1, 2006 in Barcelona. I’m currently doing 4 E.S.O at Salle Premià De Mar and I live a 10 minute walk. One of the things I really enjoy is doing interviews and writing them down. I find it the best kind of journalism, because practiced it so much last year, and now I can't stop doing it . I'm also a football referee and I really like football in general. Aside from real football, I am a supporter of online football like FIFA 22.
Sorry, Guillem Padrós Pijuan has not made any blog posts yet.