Política de privacitat

1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d’aquest Lloc Web és:

2. Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc web podran ser tractats per a les següents finalitats segons correspongui:

  • Atenció de consultes. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.
  • Newsletter. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de BLUE GLOBE MEDIA. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.

Si vostè consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqui la casella habilitada a aquest efecte o empleni el formulari exclusiu per a la recepció d’aquestes comunicacions. Existeixen a la disposició de l’Usuari els sistemes d’exclusió publicitària relacionats en el lloc web www.aepd.es

3. Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Alguns d’aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), amb els quals adoptarem garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals.

4. Drets

L’Usuari pot exercir davant BLUE GLOBE MEDIA els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

D’igual manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació del qual es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a Barcelona – 08010, C/ Casp, 54, 1r 1a, o a l’adreça de correu electrònic dpd@junior-report.media.

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.