Tipus d’alumnes que trobem a les escoles

Generalment, podem saber el tipus d’alumne davant del qual ens trobem sense conèixer res sobre aquesta persona, només cal fixar-nos en alguns petits detalls com els que veurem a continuació. Analitzem els