El pessaire vivent, un acte a repetir

Els alumnes de l’ESO van preparar diferents escenes del pessebre per explicar-les als alumnes de Primària i d’Infantil Firmat per Mathis Itchart, Alex Quintana, Arnau Tomas, Pere Pareja i Miguel Zamora Dues

La revolució tecnològica

En els últims anys els avenços tècnics han canviat la nostra vida i fins i tot la nostra visió del món Firmat per Maria Brugarolas, Aina Casadesús, Aya Sra, Andrea Gomez i