La revolució tecnològica

En els últims anys els avenços tècnics han canviat la nostra vida i fins i tot la nostra visió del món Firmat per Maria Brugarolas, Aina Casadesús, Aya Sra, Andrea Gomez i