El test de les 16 personalitats MBTI

Per què és tan famós aquest test? Què té perquè sigui tan singular respecte als altres? Firmat per Sílvia Correas, Maria Sarlé, Ariadna Rodríguez i Lydia Babiano El test MBTI (Myers-Briggs Type